Ώρα Λονδίνου (GMT +0:00) : 21/3/2019 14:27

Τράπεζες

HSBC Bank PLC

13 E04 01: 8, CANADA SQUARE LONDON Beneficiary name:SPECIAL TOURS WHOLESALERS EPE EURO ACC.No:40051570318854 EURO IBAN:GB71 MIDL 4005 1570 3188 54 EURO BIC/SWIFT:MIDLGB22 UKP ACC.No:40051642182203 UKP IBAN:GB48 MIDL 4005 1642 1822 03 UKP BIC/SWIFT:MIDLGB22 USD ACC.No:40051571295651 USD IBAN:GB76MIDL40051571295651 USD BIC/SWIFT:MIDLGB22 CHF ACC.No:40051571295678 CHF IBAN:GB26MIDL40051571295678 CHF BIC/SWIFT:MIDLGB22 CAD ACC.No: 77707059 CAD IBAN : GB06MIDL40051577707059 CAD BIC/SWIFT:MIDLGB22 ZAR ACC.No: 76416096 ZAR IBAN: GB27MIDL40051576416096 ZAR BIC/SWIFT:MIDLGB22

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δικαιούχος:SPECIAL TOURS WHOLESALERS
LTD- D V GALIATSOS EPE
AC.No:50 1202 4318 253 Swift code:PIRBGRAA IBAN για EURO:GR2801720120005012024318253

ALPHA BANK

Δικαιούχος:SPECIAL TOURS WHOLESALERS
LTD- D V GALIATSOS EPE
AC.No:114 00 2320 002518 Swift code:CRBAGRAA IBAN για EURO:GR4601401140114002320002518

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Δικαιούχος:SPECIAL TOURS WHOLESALERS
LTD- D V GALIATSOS EPE
AC.No:10447170589 Swift code:ETHNGRAA IBAN για EURO:GR7601101040000010447170589

EUROBANK

Δικαιούχος:SPECIAL TOURS WHOLESALERS
LTD- D V GALIATSOS EPE
AC.No:0026.0003.09.0200542992
Swift code:EFGBGRAA IBAN για EURO:GR6402600030000090200542992
I would like to take part to surveys about current services or on potential new services of Special Tours Wholesalers Ltd.
(NO / YES)
I would like to be informed about other products or services available from Special Tours Wholesalers Ltd. and its affiliates.
(NO / YES)
I would like to be informed from Special Tours Wholesalers Ltd on behalf of external business partners about particular offerings.
(NO / YES)
The Consent Management System feature is available to the registered users.
In case you are a registered user please login to access the Consent Management System.

Για εμάς στην SpecialTours Wholesalers LTD η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψηλής σημασίας.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τους συνεργάτες μας να γνωρίσουν την πολιτική μας για την προστασία δεδομένωνs καθώς και την ανανεωμένη πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας μας και να τις κάνουν αποδεκτές στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας μας..

Αποδέχομαι τους όρους