Ώρα Λονδίνου (GMT +0:00) : 21/3/2019 14:00

Θέσεις εργασίας

As a global tourism supplier, Special Tours Wholesalers provides you with the launching pad in starting or furthering your career.
In this section you will find our current job openings.

DEVELOPER IN OUR ATHENS OFFICES

The basic purpose of this position is to implement XML / API connectivity’s with company s several partners. This opportunity is suitable for an experienced in such a position professional.
As a Web Developer your main duties will be:
Read XML / API specifications
Implement the API with our partners in order to be ready and live.
Exchange necessary correspondences with our potential partners in regards to technical specifications needed
Requirements: In order to be successful for this role you need:
  • Minimum of 1 years experience in XML / API implementation
  • Proven ability to manage workload in a variety of settings against difficult deadlines
  • Ability to communicate effectively in English (verbal and written communication)
  • Strong attention to detail with proven ability to handle multiple tasks
  • Proven ability to the following programming languages :
    VB.Net, C#, Web Services, XML, Json, T-SQL
Please send your CV to:  

Hotel Contracting Department

We are looking for 2 Contract Executives Requirements:Candidates must have relevant experience in the travel industry, good knowledge of negotiations, fluency in foreign languages and Tourism Technology. Worldwide Travel requiring. Please send your CV to:  

Sales Executives

We are looking for 2 Sales Executives Requirements:Candidates must have relevant experience in the travel industry, good knowledge of Tourism Technology, fluency in foreign languages – preferably Arabic or Russian. Travelling required within Greece and Abroad. Please send your CV to:  
I would like to take part to surveys about current services or on potential new services of Special Tours Wholesalers Ltd.
(NO / YES)
I would like to be informed about other products or services available from Special Tours Wholesalers Ltd. and its affiliates.
(NO / YES)
I would like to be informed from Special Tours Wholesalers Ltd on behalf of external business partners about particular offerings.
(NO / YES)
The Consent Management System feature is available to the registered users.
In case you are a registered user please login to access the Consent Management System.

Για εμάς στην SpecialTours Wholesalers LTD η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψηλής σημασίας.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τους συνεργάτες μας να γνωρίσουν την πολιτική μας για την προστασία δεδομένωνs καθώς και την ανανεωμένη πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας μας και να τις κάνουν αποδεκτές στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας μας..

Αποδέχομαι τους όρους