Ώρα Λονδίνου (GMT +0:00) : 21/3/2019 13:41

Η Εταιρία

Κεντρικά

Λονδίνο, Η.Β.

SPECIAL TOURS WHOLESALERS Limited
Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο
Company reg.no 6351429
V.A.T.: 924893586


Κρατήσεις – Τμήμα I.T. - Λογιστήριο

Αθήνα, Ελλάδα
SPECIAL TOURS WHOLESALERS - Δ.Β. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ ΕΠΕ
Μέλος της SPECIAL TOURS WHOLESALERS Limited UK
Χώρα: Ελλάδα - IATA Codes: 27-2 1020 1, 27-2 0243 1
Registration Number: 0206E61000139400 
Α.Φ.Μ.: 999037165 (Εφορία: Α ' Αθηνών)
I would like to take part to surveys about current services or on potential new services of Special Tours Wholesalers Ltd.
(NO / YES)
I would like to be informed about other products or services available from Special Tours Wholesalers Ltd. and its affiliates.
(NO / YES)
I would like to be informed from Special Tours Wholesalers Ltd on behalf of external business partners about particular offerings.
(NO / YES)
The Consent Management System feature is available to the registered users.
In case you are a registered user please login to access the Consent Management System.

Για εμάς στην SpecialTours Wholesalers LTD η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψηλής σημασίας.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τους συνεργάτες μας να γνωρίσουν την πολιτική μας για την προστασία δεδομένωνs καθώς και την ανανεωμένη πολιτική χρήσης της ιστοσελίδας μας και να τις κάνουν αποδεκτές στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας μας..

Αποδέχομαι τους όρους